top of page

מפת הגעה ויצירת קשר

המרפאה מעל

טלפון: 073-2649309/8
פקס: 0723359661

hamirmeal@gmail.com :מייל

 רחוב שלום עליכם 1

.פינת בן גוריון, הוד השרון

(מעל מגה בעיר)


בכל פניה - נא לציין שם מלא, מספר תעודת זהות ואל מי מהצוות הרפואי הפניה מיועדת.

מפת אזורי חנייה: החניונים הקרובים למרפאה מסומנים במפה בתכלת

bottom of page